Pazar Araştırması Yöntemleri Nelerdir?

İçindekiler

Pazar Araştırması Yöntemleri Nelerdir? Her ürün ve hizmetin kendine özgü piyasa koşulları vardır. Başarılı satış rakamları elde etmenin yolu bu koşulları anlayarak doğru adımları atmaktan geçer. Pazar araştırması yöntemleri, piyasa koşullarını nitelikli veriler ışığında değerlendirmenize yardımcı olur. Söz konusu metotları uygulayarak rekabet ettiğiniz pazarı inceleyebilir ve markanızı geliştirmek için doğru adımları atabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız […]

Pazar Araştırması Yöntemleri Nelerdir?

Her ürün ve hizmetin kendine özgü piyasa koşulları vardır. Başarılı satış rakamları elde etmenin yolu bu koşulları anlayarak doğru adımları atmaktan geçer. Pazar araştırması yöntemleri, piyasa koşullarını nitelikli veriler ışığında değerlendirmenize yardımcı olur. Söz konusu metotları uygulayarak rekabet ettiğiniz pazarı inceleyebilir ve markanızı geliştirmek için doğru adımları atabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız bu içeriği okuyarak pazar araştırma metotları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Pazar Araştırması Nedir?

Pazar araştırması, bir ürün veya hizmetin piyasadaki mevcut durumunu tespit etmek için yapılan çalışmaları ifade eder. Söz konusu araştırmanın temel amacı, hâlihazırda var olan trendleri, müşteri beklentilerini analiz ederek bunların eğilimini tahmin edebilmektir. Piyasa araştırmaları, markanın tüketiciye ulaşmak için doğru kararlar vermesine yardımcı olur. Detaylı bir araştırma yaparak etkili ve bilinçli kararlar vermek mümkündür. Söz konusu çalışmalar, marka imajının geliştirilmesine ve kârlılığın artırılmasına yardımcı olur.

Pazar Araştırması Yöntemleri Nelerdir?

Piyasa durumunu belirlemek için kullanılan bazı yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler, gerek metodoloji gerekse elde edilen sonuçlar bakımından birbirinden ayrılır. Söz konusu metotlar arasından elde etmek istediğiniz sonuçlara göre bir seçim yapabilirsiniz. Pazar araştırması yöntemleri arasında ön plana çıkan başlıca metotlar şunlardır:

Birincil Araştırma

Araştırmacının doğrudan veri topladığı çalışmalar bu başlık altında değerlendirilir. Söz konusu çalışmalar, pazar verilerinin toplanarak analiz edilmesine dayanır. Bahsedilen data, tüketici kitlesiyle görüşerek veya piyasa hareketleri gözlemlenerek elde edilebilir. Söz konusu yöntem, direkt olarak kitleden veya piyasadan veri elde etme olanağı sunduğu için avantajlıdır. Birincil araştırma metodunda kullanılabilecek başlıca kaynaklar şunlardır:

 • Anket çalışmaları
 • Tüketicilerle yapılan görüşmeler
 • Vaka incelemeleri
 • Deneyler
 • Gizli müşteri çalışmalarından elde edilen raporlar
 • Piyasa gözlemleri

İkincil Araştırma

İkincil araştırma, hâlihazırda var olan veriler ile yürütülen bir yöntemdir. Bu metot, mevcut bilgilerin araştırma kapsamında derlenmesine ve analiz edilmesine dayanır. Söz konusu yöntem kapsamında aşağıdaki kaynaklar kullanılabilir:

 • Sektörel yayınlar
 • Akademik araştırmalar
 • Piyasa analizleri
 • Web aramaları
 • Tüketici yorumları
 • Satış rakamları

Düşük maliyetlerle veri toplama olanağı ikincil araştırmaların başlıca avantajları arasındadır. Bu yöntemde veriyi üretmek için detaylı bir çalışma yapmak gerekmez. Metodu uygulamak için hâlihazırda var olan datayı kullanmak yeterlidir. Söz konusu bilgiler, internet üzerinden yürütülen bir araştırmayla veya takip edilen yayınlar yoluyla elde edilebilir.

İkincil araştırmada avantajların yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı durumlar da vardır. Bu yöntem her zaman güncel sonuçlar vermeyebilir. Mevcut dataları sürekli yenilenen kaynakları takip ederek güncellemek gerekir. Diğer yandan, söz konusu bilgilerin güvenilirlik açısından da test edilmesi gerekir. Elde edilen data, güvenilirlik süzgecinden geçirildikten sonra kullanılmalıdır. 

Nitel Araştırma

Tüketici davranışları, çeşitli psikolojik, kültürel süreçlere bağlıdır. Nitel araştırma, söz konusu süreçleri tespit etmek için geliştirilen bir metottur. Bu yöntem, söz konusu etkenlerin açık uçlu ve araştırmaya yönelik sorularla belirlenmesine dayanır. Nitel araştırma metodu, tüketici kitlesinden doğrudan veri alınmasını sağlar. Bu araştırmanın başlıca kaynakları şunlardır:

 • Odak gruplarıyla yapılan görüşmeler
 • Vaka araştırmaları
 • Anket çalışmaları
 • Etnografik araştırma
 • Doküman analizi

Nitel araştırma, detaylı ve derin veriler sağladığı için avantajlıdır. Bu metodu uygulayarak tüketicilerin davranışlarını etkili bir biçimde ölçmek ve bu davranışların arkasında yatan unsurları belirlemek mümkündür. Söz konusu uygulamada avantajların yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da vardır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analiz edilmesi zor olabilir. Söz konusu datayı toplamadan önce kapsamlı bir modelleme yaparak bu zorluğu ortadan kaldırmak mümkündür.

Nicel Araştırma

Nicel araştırma, nitel yöntemin aksine doğrudan sayısal verilere dayanır. Bu metot, elde edilen datanın kategorilere göre sıralanmasıyla uygulanır. Söz konusu uygulamanın amacı, belli bir sıralamaya göre yerleştirilebilen veya ölçülebilen sayısal modeller elde etmektir. Bu sayede pazara ilişkin verileri doğrudan sayısal rakamlarla görmek ve bunların etkilerini gerçekçi oranlarla ölçümlemek mümkündür. Bahsedilen uygulamada kullanılabilecek başlıca yöntemler şunlardır:

 • Anketler (Çevrimiçi anketler, saha anketleri, web-intercept çalışmaları)
 • Resmi kayıtlar ve istatistikler
 • Devlet kurumları tarafından yayınlanan çalışmalar
 • Sayısal datanın toplandığı veri tabanları

Veri analizinin kolaylığı nicel araştırmanın başlıca avantajları arasındadır. Elde edilen veriler sayısal olduğu için bunların toplanması, yorumlanması ve belli bir model çerçevesinde analiz edilmesi kolaydır. Söz konusu bilgiler, doğrudan çevrimiçi kaynaklar kullanılarak derlenebilir. 

Metodu uygularken dikkat edilmesi gereken temel husus ise örneklem konusudur. Nicel araştırmada gerçekçi ve etkili sonuçlar elde edebilmek için büyük örneklem grupları gerekir. Bu durumda yüksek maliyetler söz konusu olabilir. Nicel yöntemde insanların duygu ve davranışlarını tam olarak öğrenmek de mümkün olmayabilir. İstatistik okuma becerisi, nicel uygulamanın başlıca gerekliliğidir. Verileri yorumlayan kişilerin bu beceriye sahip olması son derece önemlidir.

Marka Araştırması

Her markanın piyasada sahip olduğu belli bir yer ve büyüme potansiyeli vardır. Marka araştırması, bu konularda detaylı bilgi sağlayan bir yöntemdir. Söz konusu metot, markanın sahip olduğu potansiyeli, tehditleri ve fırsatları belirlemek için kullanılır. Bu yöntem, hem piyasanın hem de markanın mevcut durumunun belirlenmesine yardımcı olur. Pazar araştırması yöntemleri arasında büyük bir yere sahip olan bu metotta aşağıdaki kaynaklardan yararlanılabilir:

 • Anketler
 • Müşteri geri bildirimleri
 • Sosyal medya analizleri
 • Rakip analizi
 • Satış rakamları

Marka araştırması, firma ürün ve hizmetlerinin kapsamlı bir analizinin yapılmasını sağlar. Bu analiz sayesinde markanın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek mümkündür. Söz konusu yöntem sayesinde rakiplerin stratejileri anlaşılabilir ve firmaya rekabet avantajı kazandırılabilir. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken başlıca husus maliyet konusudur. Geniş örneklem gruplarıyla yürütülen anketler yüksek maliyetlere sebep olabilir.

Müşteri Araştırması

Müşteri araştırması, tüketicilerin istek ve beklentilerinin anlaşılmasını amaçlayan bir yöntemdir. Bu metot, tüketici memnuniyetinin artırılması ve sadakatin güçlendirilmesi için kullanılır. Müşterilerin markaya karşı tutumu, piyasanın geneli hakkında bilgi edinmenize yardımcı olur. Bu sayede, firmanızın pazarda nasıl bir yere sahip olduğunu görebilir ve bu yeri genişletmek için gereken bilgileri elde edebilirsiniz.

Rakip Araştırması

Sektörde rekabet eden firmalar, pazarın koşullarını belirleyen temel dinamikler arasındadır. Bu firmaların müşterilere ulaşmaktaki başarısı, zayıf, güçlü yönleri, hizmet ve fiyat politikaları piyasa koşullarını doğrudan etkiler. Sizinle aynı pazarda faaliyet gösteren firmaları araştırmak piyasa hakkında bilgi edinmenizi sağlar. Rakip analizi çalışmalarıyla bu konuda kapsamlı bir araştırma yürütmek mümkündür.

 • SEO ölçüm araçları (Ahrefs, Alexa, Similarweb vs)
 • Sosyal medya verileri
 • Sektörel yayınlar
 • Rakip firmalara gelen müşteri yorumları
 • Swot analizi

Rakip Analizi Nedir, Nasıl Yapılır Ve Yöntemleri Nelerdir?” başlıklı içeriğimizi okuyarak bu metot hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Pazar Araştırması Yöntemlerini Uygularken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çalışmanın amacını belirlemek, piyasa araştırması yaparken dikkat edilmesi gereken başlıca konulardan biridir. Elde edilen sonuçların bir amaca yönelik olması ve spesifik sorulara yanıt vermesi oldukça önemlidir. Bu sebepten ötürü, araştırma yöntemini belirlerken hangi sonuçların istendiği göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek olarak, doğru fiyatları belirlemeyi düşünüyorsanız pazardaki ücret skalasına ve müşterilerin fiyatlar karşısındaki tutumuna öncelik veren bir araştırma yapabilirsiniz.

Pazar araştırması yöntemleri arasından doğru seçimi yapmak da önemli bir konudur. Her araştırma yönteminin karşılık verdiği cevaplar farklıdır. Örneğin, birincil araştırmalarda doğrudan piyasa verilerini alabilir, ikincil yöntemde ise markanız hakkında oluşan algı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Araştırma amaçlarınızı belirledikten sonra bu hedeflere en uygun metotları tercih edebilirsiniz.

Pazar Araştırması İçin Neden Profesyonel Bir Firmayla Çalışmalısınız?

Pazar araştırması, kapsamlı ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte doğru verileri edinmek ve doğru kararları almak için her aşamanın özenle yürütülmesi gerekir. Söz konusu çalışmalarda minör hataların majör problemler yaratması mümkündür. Bu sorunlardan kaçınmanın yolu bütün süreçleri bilimsel metotlara ve istatistiklere dayalı yöntemlere yürütmekten geçer.

Kuantum Araştırma olarak verdiğimiz hizmetler tamamen bilimsel metodolojiye dayanır. Hizmetlerimizden yararlanarak faaliyet gösterdiğiniz pazara ilişkin en güncel ve kapsamlı verileri elde edebilirsiniz. Bu verilerden yararlanarak hizmetlerinizi iyileştirmek noktasında büyük bir adım atabilirsiniz.

Daha İyi karar vermenize yardım edebiliriz.

Bize bugün ulaşın, İşinizi büyütmenin yollarını konuşalım