Yapay Zeka Tüketici Davranışlarını Nasıl Değiştirecek?

İçindekiler

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi hayatın her alanında büyük bir dönüşüme sebep oldu. Bu dönüşümlerin etkilerini tüketicilerin gündelik alışkanlıklarında da görmek mümkün. Günümüzde tüketici kitlesine gerçek anlamda ulaşarak onların istek ve davranışlarını analiz edebilmek için YZ fenomenini doğru bir biçimde anlayabilmek gerekiyor. Kaleme aldığımız bu yazıda yapay zekanın tüketici davranışları üzerindeki etkilerinden bahsettik. Yapay Zeka Nedir? […]

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi hayatın her alanında büyük bir dönüşüme sebep oldu. Bu dönüşümlerin etkilerini tüketicilerin gündelik alışkanlıklarında da görmek mümkün. Günümüzde tüketici kitlesine gerçek anlamda ulaşarak onların istek ve davranışlarını analiz edebilmek için YZ fenomenini doğru bir biçimde anlayabilmek gerekiyor. Kaleme aldığımız bu yazıda yapay zekanın tüketici davranışları üzerindeki etkilerinden bahsettik.

Yapay Zeka Nedir?

MIT’de yapay zeka profesörü olan Patrick Winston, ai kavramını şu şekilde tanımlıyor; “Düşünceyi, algıyı ve eylemi birbirine bağlayan modelleri destekleyen algoritmalar.” Bu tanımdan yola çıkarak YZ’nın düşünebilen, algılayabilen ve kendi öz düşüncesiyle eyleme geçebilen makineleri kast ettiğini söyleyebiliriz. Başka bir ifadeyle; öğrenebilen ve öğrendiklerini fonksiyona dönüştürebilen bilgisayarları Ai olarak tanımlıyoruz.2022 yılının sonlarından beri tüm dünyada geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan ChatGPT, yapay zeka kavramını anlamamıza yardımcı olabilir. OpenAi tarafından geliştirilen bu sistem, sorulan sorulara internetten taranan bilgiler doğrultusunda düşünülmüş yanıtlar verebiliyor. Makinenin yaptığı soruyu bilgiyle eşleştirmekten ibaret değil. Bilgiyi farklı açılardan yorumlayıp kullanıcının sorusuna veya komutuna uygun hâle getirebiliyor. Bu algoritma, YZ tanımı için eşsiz bir örnek teşkil ediyor.

Yapay Zeka Müşteri Davranışlarını Nasıl Etkileyecek?

Yapay zeka algoritmalarına dayalı sistemlerin birçok değişimi beraberinde getireceği öngörülüyor. Tüketim alışkanlıklarının bunun dışında kalması da mümkün değil. YZ’nin müşteri davranışları üzerinde oluşturması muhtemel olan başlıca etkiler şunlar:

Kişiselleştirme

Akıllı telefon veya bilgisayar kullanan herkesin kendine özgü bir kullanım paterni var. Bu cihazlardan elde edilen veriler kişilerin ilgi alanları, ihtiyaçları, alışkanlıkları ve davranışlarını gösterir. Yapay zeka, tüm bu verileri analiz ederek doğrudan bireye yönelik bir pazarlama stratejisi oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin, satın alma veya ürün inceleme geçmişi onun hangi ürünlere ilgili olduğunu gösterir. Meta, X, Google gibi sosyal medya reklam uygulamalarında bu verileri öngörülere ve paternlere dönüştüren YZ sistemleri kullanılır.Günümüzde tüketiciler birey olarak muhatap alınmayı tercih ediyor. Dolayısıyla bireyin ihtiyaçlarına hitap eden ve buna göre şekillenmiş reklam çalışmaları geniş kitleleri hedefleyen kampanyalara göre çok daha etkili. YZ’nın kişiselleştirme özelliğinin tüketici beklentilerini büyük ölçüde değiştireceğini öngörmek mümkün. Müşterileriniz; onlarla ihtiyaç duyulan zamanda ve bireysel gereksinimlerini dikkate alarak iletişim kurmanızı bekleyebilir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Tüketicinin markaya ilişkin deneyimi ürün ve hizmetten ibaret değil. Müşteriyle marka arasındaki iletişim bu deneyimin önemli bir kısmını oluşturuyor. Yapay zeka, markalara bu deneyimi en üst düzeye çıkarma imkanı sunuyor. Ai ile müşterilerin yaşaması olası olan sorunları senaryolaştırabilir ve kapsamlı analizlere dayalı çözümler üretebilirsiniz.

Davranış Analizi

İnsanlar, gündelik hayatın bütün alanlarında olduğu gibi sosyal medya mecralarında ve internette de belli davranış örüntülerine sahiptir. Örneğin, belli bir konunun gündemde olması alışveriş davranışlarını tetikleyebilir veya insanların ürünlere olan ilgilerini etkileyebilir. Tüm bu davranışları detaylı bir biçimde analiz ederek değerli öngörüler üretmek mümkündür. Yapay zeka, söz konusu analizin kapsamlı bir biçimde yapılmasını sağlar. YZ sistemleri, elde edilen verileri derleyerek davranış paternlerini inceleyebilir. Bu sayede ilerisi için tahminlerde bulunulabilir.

Dengeli Fiyatlandırma

Ürünleri fiyatlandırırken kârlılığı ve müşteri talebini eşit bir biçimde gözetmek gerekir. Kârlılığa gereğinden fazla odaklanmak tüketicilerin yüksek bulduğu ve firmadan vazgeçmesine sebep olacak fiyatların belirlenmesiyle sonuçlanabilir. Maliyetleri doğru bir biçimde analiz ederek dengeli bir fiyatlandırma stratejisi belirlemek mümkündür. Ai, rekabet analizi yaparak pazardaki fiyat dalgalanmalarını detaylı bir biçimde takip edebilir. Mevsimsel etkenler ve ücretleri belirleyen diğer politikalar da veri olarak değerlendirilebilir ve fiyatlar buna göre belirlenebilir.

Duygu Analizi

Duygu analizi yapay zekanın sağladığı avantajlar arasındadır. Sosyal medyada ve diğer online mecralarda gerçekleşen geri bildirimler tüketicilerin duygusal kararlarının anlaşılmasını sağlayabilir. Kriz süreçleri bu tür tepkilerin daha net bir biçimde anlaşılmasına yardımcı olur. Örneğin, markanın iletişim konusunda yaptığı bir hata olumsuz geri bildirimlere sebep olabilir. YZ, bu tür duygusal tepkileri analiz ederek markanıza rehberlik edebilir. Bu veriler, tüketicilerin duygularını olumlu bir biçimde etkilemenize yardımcı olabilir.

Yapay Zeka ile İlgili Endişeler Nelerdir?

Ai teknolojileri verileri toplayarak, biriktirerek ve analiz ederek çalışır. Bu süreçte kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili bazı endişeler olabilir. Özellikle tüketici tarafında bu konuda kaygıların olması mümkündür. Siber saldırılar ve veri sızıntıları bu endişeleri büyük ölçüde artırmıştır. Fakat, bu konudaki kaygıları ortadan kaldırmak YZ’nın doğru bir biçimde eğitilmesiyle mümkündür. KVKK’ya ve diğer kanunlara uygun bir algoritma geliştirerek mahremiyet ile ilgili kaygılar giderilebilir. Makine sistemlerini SSL gibi protokollerle eşzamanlı olarak çalıştırarak olası veri sızıntılarını engelleyebilirsiniz.

Yapay Zekayı Neden Kullanmalısınız?

McKinsey tarafından yapılan bir araştırma Ai teknolojilerini etkili bir biçimde kullanan firmaların hem brüt hem de net kârlarında ciddi bir artış kaydedildiğini gösteriyor. Bu durum, bir yandan YZ teknolojilerinden yararlanırken diğer yandan tüketicilerin güvenlik ve gizlilik ile ilgili endişelerini gidermeyi başaran firmalar için geçerli. YZ kullanımı, günümüzde rekabet gücünü korumak ve verimliliği sürdürmek için bir zaruriyet hâline geldi. Bu teknolojileri kullanarak markanızı güçlendirebilir ve ürünlerinize olan ilgiyi sürekli hâle getirebilirsiniz.Sonuç olarak, yapay zeka teknolojilerinin tüketici davranışları üzerindeki etkileri büyük bir öneme sahiptir. YZ, kişiselleştirme, müşteri ilişkileri yönetimi, davranış analizi, dengeli fiyatlandırma ve duygu analizi gibi alanlarda önemli faydalar sağlar. Ancak, veri güvenliği endişeleri göz önünde bulundurularak uygun önlemler alınmalıdır. YZ’nın etkili kullanımı, firmaların kârlarını artırabilir ve rekabet avantajı sağlar.

Daha İyi karar vermenize yardım edebiliriz.

Bize bugün ulaşın, İşinizi büyütmenin yollarını konuşalım