Kullanım Tutum Araştırması Nedir?

İçindekiler

Tüketicinin satın alma davranışını oluşturan ve şekillendiren bir takım faktörler vardır. Kullanım tutum araştırması bu faktörlerin anlaşılmasını sağlar. Söz konusu çalışmadan yararlanarak müşterilerin tercihlerini anlamak, yönlendirmek mümkündür. Sizin için kaleme aldığımız bu içerikte bahsedilen araştırmanın kapsamından bahsettik. Kullanım Tutum Araştırması Nedir? Kullanım tutum araştırması (U&A) belli bir ürünü, hizmeti kullanan veya markayı tercih eden kullanıcıların […]

Tüketicinin satın alma davranışını oluşturan ve şekillendiren bir takım faktörler vardır. Kullanım tutum araştırması bu faktörlerin anlaşılmasını sağlar. Söz konusu çalışmadan yararlanarak müşterilerin tercihlerini anlamak, yönlendirmek mümkündür. Sizin için kaleme aldığımız bu içerikte bahsedilen araştırmanın kapsamından bahsettik.

Kullanım Tutum Araştırması Nedir?

Kullanım tutum araştırması (U&A) belli bir ürünü, hizmeti kullanan veya markayı tercih eden kullanıcıların tutumlarını anlamak için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma kapsamında müşterilerin tutum, davranış ve düşünceleri araştırılır. Söz konusu araştırmalar, ürünlerin mevcut ve potansiyel müşteri kitlesinin anlaşılmasını sağlar. U&A kapsamında varılan sonuçlardan yararlanarak markanın kitlesi tarafından nasıl algılandığını ve tüketicilerin ürünlere karşı nasıl davranışlar geliştirdiğini anlamak mümkündür.

Kullanım Tutum Araştırmasının Amaçları Nelerdir?

Müşterilerin motivasyonlarının ve kararlarının anlaşılması kullanım tutum araştırmasının başlıca amacıdır. Satın alma davranışı, belli bir motivasyonun ve karar sürecinin sonucudur. U&A çalışması, bu sürecin başından sonuna anlaşılmasını sağlar. Başka bir ifadeyle, söz konusu çalışmayı yaparak tüketicinin ürün karşısında nasıl bir davranış örüntüsü izlediğini ve bu davranışları neden sergilediğini anlamak mümkündür.

Tüketici sadakati, marka başarısını belirleyen temel konulardan biridir. U&A araştırması, müşterinin firmaya ne ölçüde sadık olduğunun ölçülmesini sağlar. Satın alma davranışlarının sürekliliği bu konuda büyük bir göstergedir. Çalışma verilerinden yararlanarak bu sürekliliği takip etmek ve eksiklikleri görmek mümkündür. Diğer yandan bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar müşterilerin yeniden kazanılmasına yardımcı olur.

Kullanım Tutum Araştırması İşletmeler İçin Neden Önemlidir?

SalesForce’ta yayınlanan bir araştırmaya göre, tüketicilerin %70’i bireysel ihtiyaçlarını karşılayan işletmelere sadakat geliştirebildiklerini ifade etmiştir. Günümüz dünyasında müşterilerin şirketten tek beklentisi spesifik bir ürün veya hizmet geliştirip satışını yapmak değildir. Tüketicilerin büyük bir kısmı, bir kitlenin parçası olmaktan çok birey olarak ele alınmayı ister. Bu da ancak davranışların, motivasyonun ve tutumun ölçülmesiyle mümkündür. Söz konusu çalışmaların işletmelere sağladığı başlıca faydalar şunlardır;

Tüketici Odaklı Satış Stratejisi

Kullanım tutum araştırması, markanın ürün ve hizmetlerine müşterilerin gözünden bakmasına yardımcı olur. Bu sayede hizmetler daha çok tüketici odaklı oluşturulabilir. Hedef kitlenin tutumunun belirlenmesi onu teşvik eden veya motivasyon kaybına sebep olan durumların anlaşılmasını sağlar. Örnek vermek gerekirse; yazılım ürünleri alan bir kullanıcı, programların fonksiyonundan memnun olup yeterince hızlı çalışmadığı konusunda şikayetçi olabilir. Böyle bir durumda tüketicinin hız problemleri yaşandığında yazılımı cihazından kaldırması veya kullanmaktan vazgeçmesi olasıdır. Bu aktiviteyi izleyerek sorunun nerede olduğunu tespit etmek mümkündür.

Reklam ve Pazarlama Çalışmaları

Event Marketing Institute tarafından yapılan bir araştırma deneyim odaklı pazarlama çalışmalarının tüketici kitlesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu gösterir. Bu araştırmaya göre; tüketici kitlesinin %65’i deneyimi önceleyen reklam ve tanıtım faaliyetlerinin ürünü tanıma konusunda daha etkili olduğunu belirtmiştir. Markanın tüketiciyle etkileşim içinde olduğu her an esasen bir deneyimin parçasıdır. Kullanım tutum araştırması bu deneyimin anlaşılmasını sağlar.

Freeman Global Brand Experience Study çalışmasına göre, pazarlamacıların önemli bir kısmı gelecekteki bütçelerinin önemli bir kısmını deneyimsel pazarlamaya ayırmayı planlar. Bu stratejiler, tüketicilerle kalıcı bağlantılar kurma amacı güder ve bu da kullanım tutumlarını derinlemesine anlamak için kullanım tutum araştırmalarıyla bütünleştirilebilir. Deneyimsel pazarlama, tüketicilere markanın ürün veya hizmetini deneyimleme şansı sunarken, aynı zamanda anlık veri toplama ve analizine olanak sağlar. Bu veriler, kullanım tutumlarını değerlendirmek ve markanın tüketicilere yönelik etkileşim stratejilerini optimize etmek için kullanılabilir. Ayrıca, deneyimsel pazarlama stratejileri, tüketicilerin ürünü daha iyi anlamalarına ve bu anlayışın tutumlarına etki etmesine olanak tanıyarak, ürün eğitimi ve anlayışını artırabilir.

Müşteri Sadakati

Müşteri sadakati, kullanım tutum araştırmasının işletmelere sağladığı bir diğer faydadır. Deneyimi iyi geçen bir tüketicinin markaya karşı sadakat geliştirmesi kaçınılmazdır. U&A çalışması, ürün ve hizmetlerinize tüketicilerinizin gözünden bakmanıza yardımcı olur. Bu sayede gereken geliştirmeleri yaparak sadakati büyük ölçüde artırabilirsiniz.

SmarterHQ tarafından yapılan bir araştırma U&A çalışmalarının tüketici kitlesi için büyük bir öneme sahip olduğunu ortaya koyar. Bu araştırmaya katılan pazarlamacıların %51’i davranış odaklı stratejilerin müşteri kitlesi üzerinde daha etkili olduğunu belirtmiştir. Kullanım tutum araştırmalarıyla müşterilerin doğrudan davranışlarını ölçümlemek ve şekillendirmek mümkündür.

Kullanım Tutum Araştırması Nasıl Yapılır?

U&A araştırmalarının temelinde verilerin yorumlanması vardır. Tüketici davranışlarından elde edilen data belli modeller üzerinde yorumlanarak sonuçlar elde edilir. Örnek vermek gerekirse; müşteriler ürünleri satın almayı belli bir dönemde bıraktıysa bu durum veriye dönüştürülür ve müşteri kaybına sebep olan etkenler kontrol edilir. Araştırma sürecinde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

Odak Gruplarıyla Yapılan Görüşmeler

Odak grupları, sınırlı sayıda katılımcıdan oluşan gruplardır. Bu gruplarla yapılan görüşmeler kullanım tutum araştırmalarında önemli bir rol oynar. Söz konusu görüşmeler tüketicilerin ürün veya hizmetlere yönelik tutumlarını, deneyimlerini ve beklentilerini anlamak için etkili bir yol sağlar. Katılımcılar arasındaki etkileşim, araştırmacılara daha derin ve zengin veri setleri elde etme fırsatı tanır.

Birebir görüşmeler katılımcıların doğrudan ifadelerini duyarak ve birbirleriyle etkileşime girerek değerli içgörüler elde etme imkanı sunar. Markalar, tüketicilerin ürünleri nasıl algıladığını, hangi özellikleri önemsediğini ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri bu görüşmeler aracılığıyla daha iyi anlayabilir. Bu içgörüler, ürün geliştirme, pazarlama stratejileri ve marka iletişimi için önemli bir temel oluşturur.

Nicel Çalışmalar

Nicel araştırmalar, tüketici davranışlarından pazar trendlerine kadar geniş bir yelpazede veri toplamak için kullanılan güçlü bir araştırma yöntemidir. Bu kapsamda, online anketler ve telefon anketleri, araştırmacılara geniş bir katılımcı kitlesine ulaşma ve veri toplama imkanı sağlar.

Online anketler ve telefon anketleri, her biri kendi avantajlarına sahip, güçlü nicel araştırma yöntemleridir. Araştırmacılar, bu yöntemleri etkili bir şekilde kullanarak geniş veri setleri oluşturabilir ve stratejik kararlar alabilir. Söz konusu çalışmalardan yararlanarak tüketici kitlesinin fikirlerini ilk elden öğrenmek mümkündür.

Mevcut ve potansiyel müşterilerinizin davranış örüntülerini analiz ederek hizmetlerinizi geliştirmek için kullanım tutum araştırması hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Daha İyi karar vermenize yardım edebiliriz.

Bize bugün ulaşın, İşinizi büyütmenin yollarını konuşalım