Coğrafi Segmentasyon Nedir ve Nasıl Yapılır?

İçindekiler

Coğrafi segmentasyon ile hedef kitlenizin ihtiyaçlarına uygun etkin çözümler üretebilirsiniz.

Coğrafi segmentasyon, pazarlama stratejilerinin etkinliğini artırmak için kullanılan önemli bir araçtır. Bu strateji, müşterileri belirli coğrafi bölgelere göre farklı gruplara ayırarak, pazarlama kampanyalarını ve iletişimlerini daha etkili hale getirmeyi hedefler. Bu blog yazısında, egmentasyonun ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve nasıl uygulandığını daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Coğrafi Segmentasyon Nedir?

Segmentasyon, müşteri tabanını belirli gruplara ayırma sürecidir. Bu sürecin temel amaçları; farklı müşteri gruplarının farklı ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak ve buna göre pazarlama stratejileri oluşturmaktır. Söz konusu çalışmalar, şirketlerin hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına ve onların ihtiyaçları için etkin çözümler üretmelerine yardımcı olur.

Müşterilerin belli bölgelere göre konumlandırılması ise coğrafi segmentasyon olarak adlandırılır. Bu segmentasyon yöntemi, müşterilerin ikamet ettiği yerlere, coğrafi bölgelere veya bölgesel faktörlere dayanarak müşteri gruplarını belirlemeyi amaçlar. Söz konusu metod, müşteri davranışlarının demografik, sosyoekonomik ve kültürel farklılıklara bağlı olarak değiştiği düşüncesinden hareket eder.

Coğrafi Segmentasyonu Belirleyen Faktörler

Coğrafya, insan davranışlarını etkileyen temel faktörlerden biridir. Tüketim alışkanlık ve davranışları da bu faktörden yoğun olarak etkilenir. Dolayısıyla, müşteri davranışlarını yaşanılan coğrafyadan ve kültürel kodlardan ayırmak mümkün değildir. Segmentasyonu belirleyen başlıca faktörler ise şunlardır:

Kültür

Her coğrafyanın kendine özgü bir kültürel yapısı vardır. Bu kültürel özellikler satın alma davranışları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Örnek olarak; Asya kültürlerinde Batı ülkelerine göre daha kolektivist bir toplum yapısı bulunur. Akademik araştırmalar, bu ülkelerde beğenilme kaygısının, aile ve arkadaş çevresiyle kurulan ilişkilerin satın alma davranışları üzerinde Batı toplumlarına göre daha yüksek olduğunu gösterir. Dolayısıyla, belli bir coğrafya üzerinde yaşayan tüketici kitlelerini incelerken bunları yönlendiren kültürel davranış kodlarını göz önünde bulundurmak gerekir.

İklim

İklim, insanların yaşam koşulları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu koşullar, tüketim alışkanlıkları konusunda belirleyicidir. Örnek olarak; soğuk bölgelerde yaşayan insanlar ısıtma ürünlerine, kış giysilerine ve sıcak tüketilen yemeklere yönelebilir. Coğrafi segmentasyon çalışmalarında iklim koşullarına yer vererek tüketicilerin ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden çözümler üretmek mümkündür.

Coğrafi Segmentasyonun Kullanım Alanları

Coğrafi segmentasyon, birçok farklı alanda kullanılabilir. İşletmeler, coğrafi segmentasyonu aşağıdaki alanlarda başarıyla uygulayabilirler:

  1. Pazarlama Stratejilerinde Coğrafi Segmentasyonun Rolü: Pazarlama stratejileri, segmentasyonu kullanarak hedef kitleye daha iyi odaklanabilir. Örneğin, bir otomobil şirketi, farklı coğrafi bölgelerdeki müşterilere yönelik farklı pazarlama kampanyaları ve iletişim stratejileri oluşturabilir.
  2. Reklam ve Dağıtım Faaliyetlerinde Coğrafi Segmentasyonun Önemi: Segmentasyon, reklam ve dağıtım faaliyetlerinde önemli bir rol oynar. İşletmeler, belirli coğrafi bölgelere uygun reklam kanallarını ve dağıtım stratejilerini belirleyerek, hedef kitleye daha iyi ulaşabilir.

Coğrafi Segmentasyon Örnekleri

Coğrafyaya yönelik müşteri segmentasyonunu çeşitli örnekler üzerinden açıklamak ve kavramları bu şekilde netleştirmek mümkündür. Söz konusu kategorizasyonun temel çalışma prensibini aşağıdaki örneklerle daha iyi okuyabilirsiniz.

Ekonomik Faktörlere Dayalı Coğrafi Segmentasyon

Toplumun ekonomik düzeyi coğrafi bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Örnek olarak, kentlerde yaşayan kişilerin ekonomik düzeyleri kırsal bölgelere göre daha yüksek olabilir. Bu faktörü inceleyen coğrafi segmentasyon verilerine dayanarak hizmet prosedürlerini söz konusu koşullara uygun bir biçimde belirlemek mümkündür.

Ekonomik faktörlere dayalı coğrafi segmentasyonun işleyişini otel zinciri örneği üzerinden açıklamak mümkündür. Ülkenin farklı yerlerinde oteller açan bir firma, coğrafi bölgelerdeki müşterilerin alım gücünü ve tercihlerini dikkate alabilir. Bu veriler, tesislerin fiyatlandırma politikasında kullanılabilir. Örneğin; kırsal bölgelerde açılan oteller daha uygun konaklama ücretleriyle hizmet verebilir. Böyle bir segmentasyon yaparak coğrafi koşullara uygun bir hizmet sunmak mümkündür.

Kültürel Faktörlere Dayalı Coğrafi Segmentasyon

Kültürel faktörler, yaşam koşullarını ve tercihleri şekillendiren önemli unsurlardır. Bu faktörler din, gelenek gibi değerlerin yanı sıra modern yaşam tarzlarıyla ve popüler akımlarla da şekillenebilir. Söz konusu etkenlerle şekillenen düşünce ve alışkanlıklar, satın alma davranışları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu sebepten ötürü coğrafi segmentasyon çalışması yaparken kültürel unsurlara dikkat etmek gerekir.

Kültür, ürün geliştirmeden pazarlama çalışmalarına kadar dikkate alınması gereken bir unsurdur. Örnek olarak, pazarlama çalışmalarında kullanılan ögeler belli bir coğrafyada olumlu karşılanırken başka bir yerde tepki görebilir. Etkin bir pazarlama stratejisi izlemenin yolu ürün, hizmet ve kampanya geliştirirken kültüre dayalı segmentasyon verilerinden yararlanmaktan geçer.

Coğrafi Segmentasyonun Uygulanması

Segmantasyon süreci çeşitli adımlardan oluşur. Bu adımlar aşağıdaki gibidir:

Coğrafi Verilerin Toplanması

Coğrafi segmentasyon, hedef kitlenin coğrafi özelliklerine dayalı olarak pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında önemli bir rol oynar. Bu yaklaşım, coğrafi verilerin toplanmasıyla başlar. Segmentasyonun temelini oluşturan bilgiler, demografik, sosyoekonomik, coğrafi konum ve diğer coğrafi faktörleri içermelidir. Bu veriler, müşterilerin yerel alışkanlıklarını, tercihlerini ve ihtiyaçlarını anlamamıza yardımcı olur.

Segmentlerin Tanımlanması

Toplanan coğrafi verilerin analizi, farklı coğrafi segmentlere ait karakteristik özelliklerin belirlenmesinde kullanılır. Bu aşamada, coğrafi bölgeye göre gelir düzeyi, yaşam tarzı, tercihler ve ihtiyaçlar gibi faktörler dikkate alınır. Örneğin, şehir merkezinde yaşayan gençlerle banliyöde yaşayan aileler arasında farklı özellikler ve davranışlar gözlemlenebilir. Segmentlerin tanımlanması, pazarlama stratejilerinin hedef kitlenin özelliklerine göre şekillendirilmesini sağlar.

Segmentlerin Profilleştirilmesi

Segmentlerin her biri çalışma kapsamında daha ayrıntılı bir şekilde profillendirilir. Bu aşamada, demografik ve davranışsal özellikler temel alınarak segmentlere özgü özellikler belirlenir. Profilleştirme süreci, segmentlere özgü motivasyonları, alışveriş alışkanlıklarını, tercihleri ve diğer önemli bilgileri ortaya çıkarır. Örneğin, belirli bir coğrafi segmentin çevre dostu ürünlere yönelik ilgi gösterdiği tespit edilebilir. Böyle bir durumda şirketin sürdürülebilirliğe yönelik politikalar izlemesi gerekebilir.

Pazarlama Stratejilerinin Geliştirilmesi

Coğrafi segmentasyonun bir sonraki adımında, her bir coğrafi segment daha ayrıntılı bir şekilde profillendirilir. Bu aşamada, demografik ve davranışsal özellikler temel alınarak segmentlere özgü özellikler belirlenir. Profilleştirme süreci, segmentlere özgü motivasyonları, alışveriş alışkanlıklarını, tercihleri ve diğer önemli bilgileri ortaya çıkarır. Örneğin, belirli bir coğrafi segmentin çevre dostu ürünlere yönelik ilgi gösterdiği tespit edilebilir.

Pazarlama Kampanyalarının Uygulanması

Geliştirilen pazarlama stratejilerine dayanarak, coğrafi segmentlere özel pazarlama kampanyaları uygulanır. Bu kampanyalar, segmentlere özgü iletişim kanalları, mesajlar ve teklifler içerebilir. Örneğin, çevrimiçi reklam kampanyaları veya bölgesel etkinlikler aracılığıyla hedef segmentlere ulaşılabilir. Pazarlama kampanyalarının coğrafi segmentlere odaklanması, müşterilerin dikkatini çekmek ve markanın mesajını daha etkili bir şekilde iletmek için önemlidir.

Segmentasyonun Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

Coğrafi segmentasyon süreci, sürekli bir izleme ve güncelleme gerektirir. Segmentlerin ihtiyaçları, tercihleri ve davranışları zaman içinde değişebilir. Bu nedenle, segmentasyonun sürekli olarak izlenmesi ve güncellenmesi önemlidir. Müşteri geri bildirimleri, satış verileri ve pazar trendleri gibi bilgilerin düzenli olarak analiz edilmesi, pazarlama stratejilerinin optimize edilmesine yardımcı olur. Segmentasyonun güncel tutulması, markanın hedef kitlesiyle uyumlu kalmasını sağlar.

Coğrafi Segmentasyonda Kullanılan Veri Kaynakları

Coğrafi segmentasyon için kullanılan veri kaynakları şunlar olabilir:

  1. Coğrafi Veriler: İşletmeler, müşterilerin ikamet ettiği coğrafi bölgelerle ilgili verileri kullanabilir. Bu veriler, posta kodları, şehirler, bölgeler veya ülkeler gibi coğrafi birimleri içerebilir.
  2. Demografik Veriler: Müşterilerin demografik özellikleri, coğrafi segmentasyonun bir diğer önemli veri kaynağıdır. Örneğin, yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, eğitim düzeyi gibi faktörler dikkate alınabilir.
  3. Pazar Araştırmaları: Pazar araştırmaları, coğrafi segmentasyonda kullanılabilecek değerli veri kaynaklarıdır. Bu araştırmalar, müşteri tercihleri, davranışları, alışveriş alışkanlıkları gibi bilgileri içerebilir.

Sonuç olarak; coğrafi segmentasyon, pazarlama stratejilerinin coğrafi özelliklere dayalı olarak şekillendirilmesini sağlayan güçlü bir yaklaşımdır. Bu yöntem, coğrafi verilerin toplanması, segmentlerin tanımlanması, profilleştirilmesi, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, pazarlama kampanyalarının uygulanması ve segmentasyonun sürekli izlenmesi ve güncellenmesi adımlarını içerir. Bu adımları uygulayarak tüketicilere doğrudan hitap eden ürünler geliştirmek ve etkili pazarlama çalışmaları yürütmek mümkündür.

Daha İyi karar vermenize yardım edebiliriz.

Bize bugün ulaşın, İşinizi büyütmenin yollarını konuşalım