Algı Yönetimi Nedir, Nasıl Yapılır?

İçindekiler

Markanızın geleceği onun tüketiciler tarafından nasıl algılandığına bağlıdır. Olumlu ve güçlü bir imaj yaratmanın yolu ise algı yönetiminden geçer. Etkili bir yönetim faaliyetiyle tüketicilerinizin markanıza sadakat duymasını ve ürünlerinizi tercih etmesini sağlayabilirsiniz. Hazırladığımız bu içerikte söz konusu yönetim faaliyetinin temellerinden, amaçlarından ve uygulama alanlarından bahsettik. Algı Nedir? Ünlü psikolog B. Von Haller Gilmer, algı kavramını […]

Markanızın geleceği onun tüketiciler tarafından nasıl algılandığına bağlıdır. Olumlu ve güçlü bir imaj yaratmanın yolu ise algı yönetiminden geçer. Etkili bir yönetim faaliyetiyle tüketicilerinizin markanıza sadakat duymasını ve ürünlerinizi tercih etmesini sağlayabilirsiniz. Hazırladığımız bu içerikte söz konusu yönetim faaliyetinin temellerinden, amaçlarından ve uygulama alanlarından bahsettik.

Algı Nedir?

Ünlü psikolog B. Von Haller Gilmer, algı kavramını “Durumların farkına vararak onları anlamlı ilişkilerle bağdaştırma süreci” olarak tanımlar. İnsan beyni; düşünce becerisini örüntüler ve anlamlar elde etme becerisine borçludur. Tüm bu süreç ise beş duyu organıyla alınan bilgilerin işlenmesi ve yorumlanmasıyla mümkündür. Bahsedilen yorumlama eylemi algı olarak tanımlanır. Gilmer’ın yaptığı tanımı bu şekilde açıklamak mümkündür.

Algı, büyük ölçüde uyaranlar ile şekillenir. Örnek vermek gerekirse; izlenilen haberler kişinin dünyaya dair görüşünü ve onu yorumlama biçimini şekillendirir. Medya, bu sebepten ötürü her zaman önemli bir unsur olmuştur. Esasında reklam ve pazarlama faaliyetlerinin temel amacı da tüketicinin algısını marka lehine yönlendirebilmektir. Algı yönetimi tam olarak bunun sağlanmasını amaçlar.

Algı Yönetimi Nedir?

Yukarıda bahsedildiği gibi, algılama süreci kişinin çeşitli uyaranlara maruz kalmasıyla başlar. Bunlar; beş duyu organıyla algılanabilen uyaranlardır. Yeterli derece uyarım sağlandığında kişinin olaylara, durumlara ya da markalara ilişkin fikirlerini değiştirmek, olumlu veya olumsuz izlenimler yaratmak mümkündür. Yeterli miktarda uyaran sağlayarak bireylerin veya kitlelerin fikirlerini etkilemek için organize edilen süreç algı yönetimi olarak tanımlanır.

Bahsedilen faaliyetin temel amacı, tüketici kitlesinde markaya, ürüne veya hizmete yönelik olumlu bir imaj bırakabilmektir. Esas olarak bütün reklam ve pazarlama faaliyetleri aynı amaca yöneliktir. Örneğin, içerik pazarlama yöntemiyle kitleyi marka adına bilgilendirerek onun hakkında olumlu bir düşünce oluşturmak mümkündür. Bu süreçler, markalaşma için büyük bir öneme sahiptir.

Algı Yönetimi Şirketler İçin Neden Önemlidir?

İnsanlar, tıpkı bireyler gibi organizasyonlara da birer kimlik atfeder. Bu kimlik karşısında gösterilen tavır; olumlu, olumsuz ya da nötr olabilir. Tüketicinin ürünü satın almak için her şeyden önce markayı olumlu ya da denemeye değer olarak görmesi gerekir. Başka bir ifadeyle, müşterinin firmaya yönelik ilgisi onun olumlu bir biçimde algılanmasıyla mümkündür. Algı yönetimi tam olarak bunun yapılmasını sağlar. Müşterinin markaya yönelik düşüncelerini belirleyerek onu tercih etmesini sağlamak mümkündür.

Rekabet gücü, büyük ölçüde tüketici algılarına dayalıdır. Diğer markalardan daha iyi hizmet verdiğine inanan şirketler her zaman daha çok tercih edilir. Dolayısıyla, rakiplerinizin önüne geçmek ve ürünlerinizi hedef kitlenize ulaştırmak için olumlu bir izlenim inşa etmeniz gerekir. Etkili bir algı yönetimi faaliyetiyle bunu sağlamak mümkündür.

Algı Yönetiminin İşletmelere Sağladığı Yararlar Nelerdir?

Başarılı bir algı organizasyonu faaliyetiyle sağlayabileceğiniz başlıca yararlar şunlardır:

Marka Sadakati

Forbes’ta yayınlanan bir makale; tüketicilerin markalarla güven unsuruna dayalı bir ilişki kurduğunu gösterir. Bu makaleye göre müşteriler, ürün veya hizmet satın almayı düşündükleri markaların parayı ve zamanı hak etmeleri gerektiğini düşünür. Tüketicinin bu konuda olumlu karar vermesi markaya yönelik algısına bağlıdır. Güvene dayalı bir algı yönetimi yaparak tüketicilerin bağlılığını artırmak ve onları sadık müşteriler hâline çevirmek mümkündür.

Rekabet Avantajı

Faaliyet gösterdiğiniz sektör hangisi olursa olsun, satış yapmanızın yolu muadiliniz olan firmalar arasından sıyrılarak tüketicinin tercihi hâline gelmekten geçer. Müşteriler, markaları ayırt ederken sadece ürün ve hizmet kalitesine değil aynı zamanda güven unsuruna başvurur. Başka bir ifadeyle; tüketici kitlesi tarafından iyi algılanan markaların şansı diğerlerine göre daha yüksektir. Etkili bir yönetim faaliyetiyle rekabet konusunda avantaj kazanabilir ve tüketicilerinizin tercihi hâline gelebilirsiniz.

Kriz Yönetimi

Markaların olumsuz durumlarla karşılaşması normaldir. Bu durumlar yönetim ve hizmet süreçlerindeki hatalardan kaynaklanabilir. Tüketicilerin markaya yönelik olumlu bir algıya sahip olması söz konusu sürecin kolaylıkla yürütülmesini sağlar. Bu sayede, kriz durumlarında markanızın olabildiğince az zarar görmesini sağlayabilirsiniz.

Kurumsal İtibar

Şirketiniz ne kadar iyi algılanırsa tüketici kitlesi nezdinde o kadar muteber olacaktır. Algı yönetimi markanın kurumsal itibarını güçlendirir. Bu sayede tüketiciler nezdinde sarsılmaz ve güvenilir bir imaja sahip olabilirsiniz.

Algı Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kurumsal algı yönetiminin amacı markanın örgütsel kimliğini başarılı ve muteber hâle getirebilmektir. Bu sayede tüketicinin şirkete güven duymasını sağlamak mümkün olur. Söz konusu yönetim faaliyetinin aşamaları şunlardır:

Stratejilerinizi Belirleyin

Müşterilerinizin şirketinizi nasıl algılamasını istediğinizi kararlaştırmadan önce buna sizin karar vermeniz gerekir. Bu süreçte öne çıkarmak istediğiniz değerleri belirlemeniz önemlidir. Örnek olarak; ürün kalitesinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim gibi kavramları da markanızla ilişkilendirmek isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda, müşterilerinizin düşünmesini istediğiniz bütün unsurların marka imajınızın parçası olduğundan emin olmanız gerekir.

Verilerin Gücünden Yararlanın

Tüketicilerinizin davranışları markanızı nasıl inşa edebileceğiniz konusunda değerli veriler sağlar. Bu verileri içgörülere dönüştürerek detaylı bir davranış analizi yapabilirsiniz. Elde ettiğiniz analizlerle müşterilerinizin hassas noktalarını ve değer verdiği konuları öğrenerek iletişim çalışmalarınızı buna göre belirleyebilirsiniz. Veri analitiği hizmetinden yararlanarak sağlam bir algı inşa edebilirsiniz.

Reklam ve Pazarlama Çalışmalarına Önem Verin

2017 yılında yapılan bir akademik araştırma, reklamın tüketici algısı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyar. EEG ve nörobilime dayalı olan bu araştırmaya göre, doğru kurgulanmış reklamlar tüketicilerin davranış örüntülerini marka lehine tetikler. Müşterilerinizin algılarını belirleyen uyaranları onlara sağlamak için en etkili yöntemler reklam ve pazarlamadır. Bu araçları doğru kullanarak markanızın güvenilir bir imaja sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Daha İyi karar vermenize yardım edebiliriz.

Bize bugün ulaşın, İşinizi büyütmenin yollarını konuşalım