Etnografik Gözlem Nedir?

İçindekiler

Kültür, insan davranışlarını şekillendiren başlıca etkenlerden biridir. Bu olgu, bir yandan kuşaktan kuşağa aktarılan değer ve alışkanlıkları muhafaza ederken diğer yandan yeniliklere uyum sağlayabilir. Bahsedilen olgu, satın alma davranışları üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Etnografik gözlem, kültürel kalıpların tüketici davranışları üzerinde etkisini araştırarak bunların doğru bir biçimde analiz edilmesini sağlar. Bu yöntemi uygulayarak müşteri […]

Kültür, insan davranışlarını şekillendiren başlıca etkenlerden biridir. Bu olgu, bir yandan kuşaktan kuşağa aktarılan değer ve alışkanlıkları muhafaza ederken diğer yandan yeniliklere uyum sağlayabilir. Bahsedilen olgu, satın alma davranışları üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Etnografik gözlem, kültürel kalıpların tüketici davranışları üzerinde etkisini araştırarak bunların doğru bir biçimde analiz edilmesini sağlar. Bu yöntemi uygulayarak müşteri kitlenizi tanıyabilir ve onlar için en iyi çözümleri üretebilirsiniz.

Etnografya Nedir?

Etnografya kavramı, Merriam-Webster sözlüğünde “İnsan kültürlerinin sistematik olarak incelenmesi ve kayıtlarının tutulması” şeklinde tanımlanır. Bu disiplin, toplulukların ürettiği kültürlerin nicel ve nitel kayıtlarının tutulmasıyla ilgilenir. Sosyal ve kültürel antropoloji çalışmalarının temel yöntemlerinden biri olan etnografya, toplumların değer yargılarını, davranışlarını ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan alışkanlıkları inceler.

Etnografik Gözlem Nedir?

Gündelik yaşam alışkanlıkları ve bu alışkanlıkları belirleyen faktörler, pazarlama faaliyetleri için değerli veriler oluşturur. Etnografik gözlem, söz konusu datayı elde etmek için yapılan çalışmaları kapsayan bir disiplindir. Bu yöntem, tüketicilerin doğal ortamlarında, tamamen açık ve dürüst davrandıkları mecralarda gözlemlenmesine dayanır. Yöntem kapsamında elde edilen veriler insanların davranış modellerinin oluşturulmasını sağlar.

Etnografik Gözlem Pazarlamada Neden Önemlidir?

Etnografya, insanların karar, tutum ve davranışlarının kökenine inen bir metodolojidir. Bu metot, nicel ve nitel verilerin bir arada yorumlanmasını sağlar. Söz konusu yöntemden yararlanarak karmaşık, zor görülen ve öngörülemeyen durumlarla ilişkileri incelemek mümkündür. Doğal ortamında gözlemlenen tüketicilerden elde edilen veriler onların davranış örüntülerine ilişkin bilgi sağlar. Bu bilgileri kullanarak pazarlama çalışmalarını hedef kitlenin ihtiyaçlarına göre optimize etmek mümkündür.

Pazarlamada etnografik gözlem insanlarla doğrudan etkileşime girmek yerine onların gözlemlenmesine dayanır. Bu faaliyet kapsamında tüketicilerin nitel ve nicel davranışları analiz edilir. Söz konusu analizler, hedef kitlenizde yer alan kişilerin kararlarının ardındaki gerçek sebepleri anlamanızı sağlar. 

Etnografik Gözlemin Avantajları Nelerdir?

Etnografik gözlemin markanıza sunduğu başlıca avantaj şunlardır:

Değerli İçgörüler Elde Etme Olanağı


Etnografya verileri, müşterilerin günlük ihtiyaçları ve yeniliklere duydukları gerçek ilgiyi açığa çıkarır. Bu detaylı yaklaşım, sıklıkla bir anketle toplanamayan son derece değerli içgörüleri sunar. Etnografik gözlem, tüketicilerin doğal ortamlarında gözlemlendiği için onların davranışlarını daha derinlemesine anlama fırsatı sağlar. Bu sayede pazarlama stratejileri daha ihtiyaç odaklı ve etkili bir şekilde oluşturulabilir.

Genişletilmiş Gözlem

Odak gruplarıyla yapılan görüşmeler ve anket çalışmaları, tüketici kararlarının sebeplerini anlamanıza yardımcı olur. Ancak etnografik gözlem, bunların ötesinde bir bakış açısı sağlar. Etnografyanın yöntemlerine başvurarak tüketicileriniz hakkında geniş bir kavrayış geliştirebilirsiniz. Bu yöntem, onların kültürel davranışlarını anlamanıza yardımcı olur. Söz konusu metodu uygulayarak hedef kitleniz hakkında kapsamlı veriler oluşturabilirsiniz.

Pazarlamaya İlişkin Gerçekçi Hedefler

Etnografik gözlem, tüketicilerin markanıza nasıl tepki verdiğini anlamanıza veya onların muhtemel tepkilerini ölçümlemenize yardımcı olur. Bu faaliyet sayesinde müşterilerinizin marka veya ürün yönelik tutum ve davranışlarını inceleyebilirsiniz. Söz konusu tutumlara ilişkin motivasyonlar da bahsedilen gözlem faaliyeti sayesinde anlaşılabilir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; kahve makinesi üreten bir firma hedef kitlesi hakkında inceleme yaparak müşterilerinin genel olarak beyaz yakalı çalışanlardan oluştuğunu tespit edebilir. Bu kişiler, sabahları dinç uyanıp işlerine odaklanabilmek için kahveye ihtiyaç duyar. Firma, bu veriden yararlanarak sonraki modellerine belli bir saatte otomatik kahve hazırlama fonksiyonu ekleyebilir.

Etnografik Gözlem Nasıl Yapılır?

Etnografik gözlem aşağıdaki süreçleri içerir:

Araştırma Hedeflerinin Belirlenmesi

Çalışmanın konusuna dair hedeflerin belirlenmesi gözlem faaliyetinin ilk adımıdır. Bu süreçte hangi davranışların inceleneceği ve söz konusu incelemelerin hangi bilgileri sağlayacağı belirtilir. Örneğin, hedef kitlenin sosyal medyada aktif olduğu dönemler göz önünde bulundurularak pazarlama stratejileri geliştirilebilir.

Gözlem Yapılacak Ortamın Seçilmesi

Etnografik gözlemin hedef kitlenin doğal yaşam ortamında gerçekleşemsi gerekir. Gözlem alanının seçilmesi bu açıdan oldukça önemlidir. Söz konusu alan, kitlenin gündelik alışkanlıkları göz önünde bulundurularak belirlenir.

Katılımcılarla İletişim Kurulması

Etnografik gözlem sırasında katılımcılarla kapsamlı bir iletişim kurulmalıdır. Diğer yandan bu iletişimin müdahaleci olmaması önemlidir. İstenen veriler, anketlerle veya birebir mülakatlarla elde edilebilir. İletişimin bilgilendirici olması da önemlidir. Gözlem, katılımcıların gizlilik hakkı ihlal edilmeden, kanuni çerçevelere uygun bir biçimde yapılmalıdır.

Verilerin Analiz Edilmesi

Gözlemlerden elde edilen veriler toplandıktan sonra belli modeller üzerinden analiz edilir. Bu modeller, tüketici davranışlarının anlaşılmasını sağlar. Detaylı raporlar hazırlayarak pazarlama stratejilerini optimize etmek ve içgörüler oluşturmak mümkündür.

Kuantum’un Etnografik Gözlem Hizmeti İşletmenize Ne Kazandırır?

Özel geliştirilmiş araçlar ve bilimsel yöntemlerle verdiğimiz etnografik gözlem hizmetinden yararlanarak hedef kitlenize ilişkin değerli içgörüler elde edebilirsiniz. Gelişmiş veri analitiği yöntemlerine dayalı olarak ele aldığımız bu disiplin, tüketici alışkanlıkları hakkında detaylı ve nitelikli bilgiler edinmenize yardımcı olur. Kuantum Araştırma’yla çalışarak hedef kitlenizi anlayabilir, onların motivasyonlarını ve davranışlarını ölçerek onlar için her zaman en etkili çözümleri sunabilirsiniz.

Daha İyi karar vermenize yardım edebiliriz.

Bize bugün ulaşın, İşinizi büyütmenin yollarını konuşalım