Marka İmajı Nedir ve Nasıl Yaratılır?

İçindekiler

Tıpkı insanlar gibi markaların kendine özgü kimlikleri vardır. Bu kimliğin hedef kitlede yarattığı izlenim marka imajı olarak adlandırılır. Markaya olan ilginin sürdürülebilirliğini sağlamanın yolu iyi bir imaj inşa etmekten geçer. Sizin için kaleme aldığımız bu içeriği okuyarak marka imajı kavramı hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Marka İmajı Nedir? Tüketicilerinizin ve hedef kitlenizin zihninde yarattığınız algı firmanızın […]

Tıpkı insanlar gibi markaların kendine özgü kimlikleri vardır. Bu kimliğin hedef kitlede yarattığı izlenim marka imajı olarak adlandırılır. Markaya olan ilginin sürdürülebilirliğini sağlamanın yolu iyi bir imaj inşa etmekten geçer. Sizin için kaleme aldığımız bu içeriği okuyarak marka imajı kavramı hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Marka İmajı Nedir?

Tüketicilerinizin ve hedef kitlenizin zihninde yarattığınız algı firmanızın marka imajını oluşturur. Markanın değerleri, ürün kalitesi, tutumu ve kurumsal kimlik ögeleri bu imajın bir parçasıdır. Söz konusu imaj, tüketicilerin markayı nasıl algıladığını, marka ile ilgili ne düşündüklerini ve markaya karşı nasıl hissettiklerini belirler. Hedef kitlenin firmaya duyduğu ilgi ve bu ilginin sürekliliği, söz konusu imajın gücüyle doğru orantılıdır. Kuvvetli imaja sahip olan bir marka sadık bir müşteri kitlesi oluşturarak rekabet avantajı elde edebilir.

Marka İmajının Önemi

Tüketici davranışları hakkında yapılan bir araştırmaya göre marka imajı satın alma kararı üzerinde büyük bir belirleyiciliğe sahiptir. Otomotiv sektörüne odaklanan bu çalışma, söz konusu sektörün tüketicilerinin marka kimliğine büyük bir önem verdiğini gösterir. Tüketici, güvendiği ve kaliteli hizmet alacağından emin olduğu markalarla ilgilenme eğilimindedir. Marka imajı firmanın müşteriye bu güveni vermesine ve tüketici davranışının firma lehine şekillenmesine yardımcı olur.

Faaliyet gösterdiğiniz sektör hangisi olursa olsun ürünlerinizi satabilmek için muadiliniz olan firmalarla rekabet etmeniz gerekir. Satış yapmanın yolu rakipler arasından sıyrılarak tüketicinin ilgisini çekmekten ve onu aksiyona geçirebilmekten geçer. Kuvvetli bir imaj inşa ederek rekabet gücü kazanmak ve markaya olan ilginin sürekliliğini sağlamak mümkündür.

Marka İmajının Oluşmasında Etkili Olan Faktörler

Firmanın tüketiciyle etkileşime geçtiği her alan marka imajının bir parçasıdır. Bu imaj, şirketin ürün, hizmet ve iletişim prosedürlerinin hedef kitlede yarattığı algıyı ifade eder. Söz konusu algıyı üreten başlıca etkenler şunlardır.

 • Marka kimliği
 • Tüketici deneyimi
 • Reklam ve pazarlama çalışmaları
 • Ürün ve hizmet kalitesi
 • Marka iletişimi

Marka imajı bütün bileşenleriyle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Örnek olarak, ürün ve hizmet kalitesi kuvvetli bir imaj yaratmak için önemli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Hedef kitlede iyi bir algı yaratmak için bu kaliteyi iletişim çalışmalarıyla öne çıkarmak gerekir. Aşağıdaki unsurlara dikkat ederek müşteri kitlenizde güçlü bir imaj oluşturabilirsiniz.

Marka Kimliği

Her markanın kendine özgü bir kişiliği vardır. Bu kişilik, firmanın kendine özgü değerleri, hizmet politikası ve görünümüyle şekillenir. Markanın müşteri kitlesi üzerinde kalıcı bir etki bırakmasının yolu kuvvetli bir kimlik oluşturmaktan geçer. Bu sayede, tüketicilerinizin firmanızı rakiplerinizden ayırt etmesini sağlayabilirsiniz. Marka imajınızı güçlendiren bir kimlik oluşturmak için aşağıdaki ögeleri belirlemeniz gerekir.

 • Logo
 • Renk düzeni
 • Tipografi
 • Marka mesajı
 • Motto
 • Hizmet politikası

Yukarıda bahsedilen unsurların marka mesajına ve hedef kitleye uygun olması önemlidir. Örnek olarak, kurumsal firmalara danışmanlık veren bir markanız varsa kurumsal kimliğinizde daha mat ve profesyonel duran renkleri kullanabilirsiniz. Genç tüketici kitlesine hitap eden bir işletmeyseniz marka kimliğinizi dinamik renkler ve esprili bir dille inşa edebilirsiniz. Hedef kitlenize uygun bir kimlik yaratarak güçlü bir marka imajına sahip olabilirsiniz.

Tüketici Deneyimi

Tüketici deneyimi, marka imajını belirleyen önemli hususlardan biridir. Müşterinin markanızla etkileşimde bulunduğu her an onun nezdinizde nasıl algılandığınızı belirler. Olumlu deneyimler marka sadakatini artırır ve hedef kitlenizin firmanızı tercih etmesini kolaylaştırır. İmajınızı kuvvetlendiren bir deneyim oluşturmanın yolu ürünlerin paketlenmesinden web sitesindeki satın alma opsiyonuna kadar bütün süreçlere bütüncül bir biçimde yaklaşmaktan geçer. Kullanıcı dostu çözümler üreterek markanızın imajını güçlendirebilir ve tüketicilerin her zaman sizi tercih etmesini sağlayabilirsiniz.

Reklam ve Pazarlama Çalışmaları

Etkili bir pazarlama stratejisi, markanızın bilinirliğini artırmakla birlikte imajınızın güçlenmesini sağlar. Hedef kitlenizin beklenti ve ihtiyaçlarına hitap eden bir reklam kampanyasıyla marka imajınızı etkili hâle getirebilirsiniz. Reklam çalışmalarınızda kullandığınız dil, kurgu ve anlatı hedef kitlenizde yarattığınız algıyı belirler. İyi bir pazarlama çalışması marka imajınızı güçlendireceği gibi, kötü bir strateji bu imajı olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, agresif veya yaıltıcı bir reklam kampanyası yürütmek markanızın kötü algılanmasına ve imajını kaybetmesine sebep olabilir. Bu sebepten ötürü, reklam ve pazarlama çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütülmesi gerekir.

Ürün ve Hizmet Kalitesi

Ürün kalitesi, markanın verdiği hizmetin temelini oluşturur. Kuvvetli bir imaja sahip olmanın yolu tüketicinin beklentilerini tam olarak karşılayan, kaliteli ürünler üretmekten geçer. Müşterilerin beklentilerine karşılık veren ürün ve hizmetler, markanızın imajını güçlendirir. Üretim ve satış süreçlerinde bu hususlara dikkat ederek marka imajınızı güçlendirebilir ve rekabet avantajı kazanabilirsiniz. Bu sayede marka sadakati yaratarak firmanıza olan ilginin sürekliliğini sağlayabilirsiniz.

Marka İletişimi

İletişim, marka için en az ürün ve hizmet kalitesi kadar önemli bir konudur. Etkili bir iletişim stratejisi geliştirerek markanızın imajını güçlendirebilirsiniz. Bu stratejiyi geliştirmenin yolu markanızın anlatısını, mesajını, iddiasını ve değerlerini anlatan bir söylem belirlemekten geçer. Bahsedilen söylem, firmanızı rakip markalardan farklı kılan özellikleri ortaya koyar ve kimliğinizin hedef kitlede yarattığı algıyı belirler. Tercih ettiğiniz iletişim kanalları da hedef kitleye ulaşmak açısından oldukça önemlidir. Örneğin; dünya mutfağı konseptinde hizmet veren bir restoranınız varsa gastronomi dergilerini ve bu konseptte yayın yapan sosyal medya kanallarını tercih edebilirsiniz. Markanızın değerlerini ve benzersiz özelliklerini vurgulayarak müşterilerinizin sizi tercih etmesini sağlayabilirsiniz.

Marka İmajı Stratejisi Nedir?

Hedef kitlenin firmaya dair algısını yönetmek için izlenen yöntemler marka imajı stratejisi olarak adlandırılır. Bu strateji, tüketici kitlesinin markaya yönelik duygu ve düşüncelerini etkilemeyi amaçlar. İyi bir strateji belirleyerek markanın müşterinin zihnindeki konumunu, imajını ve itibarını güçlendirmek mümkündür. Kapsamlı bir planlama yapmak ve uygulanacak yöntemleri belirlemek için aşağıdaki adımları izlemek gerekir.

Marka Değerlerinin Belirlenmesi

Marka değerinin belirlenmesi, stratejinin ilk adımıdır. Bu değerler bütünü markanın sahip olduğu prensipleri, hizmet politikasını ve iletişim prosedürlerini içerir. Markanın tutumu, kimliği ve pazarlama yöntemleri kurumun değerlerini yansıtır. Bu değerleri en baştan belirleyerek markanın iletişim faaliyetlerinde tutarlı olmasını ve imajın güçlenmesini sağlayabilirsiniz.

Hedef Kitlenin Tanımlanması

Her ürün ve hizmetin hitap ettiği özgün bir kitle vardır. Markanın iletişim prosedürleri, reklam dili, tanıtım çalışmaları ve hizmet politikası bu kitleye göre belirlenmelidir. Marka imajını kuvvetlendirmenin yolu ürünlerinizi satın almaya meyilli olan kişilerin nezdinde olumlu bir algı yaratmaktan geçer. Hedef kitlenizi doğru belirlemek için ürünlerinizin hitap ettiği kişilerin psikolojik, demografik, davranışsal ve sosyal özelliklerini belirleyebilirsiniz. Bu sayede, hedeflediğiniz kitleyle etkin bir iletişim kurabilirsiniz.

Marka Kimliği

Marka kimliği, markanın görsel ve sözlü unsurlarını içerir. Bu kimlik, marka imajının oluşturulması için son derece önemlidir. Söz konusu kimlik; logo, renk düzeni, tipografi ve slogan gibi görsel unsurların yanı sıra dil kullanımı gibi sözlü öğelerden oluşur. Tüketici nezdinde güvenilir ve etkili bir imaj yaratmak için bu unsurların her birine özen göstermek gerekir.

Marka Hikayesi Oluşturma

İnsanlar gibi markaların da hikayeleri vardır. Tüketici, hikayesinden etkilendiği ve bağ kurabildiği markalarla ilgilenme eğilimine sahiptir. Bu hikaye, firmanın kökenini, kuruluş amacını, değerlerini ve vizyonunu anlatır. Tutkulu ve etkileyici bir hikaye markanın müşterilerle bağ kurmasını kolaylaştırır. Bu sayede kuvvetli bir marka imajı yaratmak mümkün olur. 

Güçlü Bir Marka İmajına Sahip Olmanın Getirileri

İmaj, sadakat ve rağbetle doğru orantılıdır. Markanızın imajı ne kadar güçlü olursa tüketicilerinizin firmanızın hizmetleriyle ilgilenme olasılığı o kadar artar. Kuvvetli bir imaj yaratarak markanızın rakipleriniz arasından sıyrılmasını ve tercih edilmesini sağlayabilirsiniz. Güçlü bir marka imajına sahip olmanın başlıca getirileri şunlardır.

Daha Fazla Kâr

Kuvvetli bir imaja sahip olan markaların tercih edilme oranı diğerlerine göre çok daha yüksektir. Bu durum, satış rakamlarını da doğal olarak artırır. Hedef kitlenizde olumlu bir algı yaratarak ürünlerinizin ve hizmetlerinizin satılmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede piyasadaki yerinizi sağlamlaştırabilir ve kârlılığınızı sürekli hale getirebilirsiniz.

Daha Kolay Tanıtım

Tüketiciler, aşina oldukları ve güvendikleri markaların yeni ürünlerini denemek konusunda istekli olabilir. Kuvvetli bir imaja sahip olduğunuzda piyasaya sürdüğünüz yeni ürünleri daha kolay tanıtabilirsiniz. Böyle bir durumda, yeni ürettiğiniz ürünlerin kabul sürecini hızlandırabilir ve onların pazara girişini kolaylaştırabilirsiniz.

Yüksek Etkileşim Oranları

Marka imajı, yeni müşteri kazanmayı kolaylaştırmanın yanı sıra mevcut tüketici kitlesinin firmayla daha fazla etkileşim kurmasını sağlar. Güçlü bir imaja sahip olduğunuzda markanızın değerleri ve hikayesi hedef kitleniz tarafından benimsenir. Böyle bir durumda müşterilerinizin markanızla etkileşime girmesi kolaylaşır. Bu etkileşim satış rakamlarında veya sosyal medya istatistiklerinde kolaylıkla fark edilebilir.

Kötü Bir Marka İmajının Olumsuz Etkileri

İmaj stratejisi oldukça hassas bir konudur. Markanızın müşteri nezdindeki algısının yanlış kurgulanmış olması telafi edilmesi güç zararlara sebep olabilir. Olumsuz bir marka imajı, firmanızın ürün ve hizmetlerine olan ilgiyi azaltarak markanızın geleceğini riske atabilir. Olumsuz bir izlenim yaratmanın getireceği başlıca zorluklar şunlardır.

Müşteri Güveninin Azalması

Güven unsuru, tüketiciyi satın almaya teşvik eden başlıca etkenlerden biridir. Marka imajı zayıf veya olumsuz olan bir şirket, müşteri güvenini kaybetme riski taşır. Müşteriler, markanın güvenilirliği ve güvenilirliği konusunda endişeler yaşayabilir ve markayı tercih etmekten kaçınabilirler. Bu da müşteri kaybına ve potansiyel müşteri kazanma fırsatlarının azalmasına yol açabilir.

Rekabet Dezavantajı

Zayıf veya olumsuz bir imaja sahip olmanız tüketici kitlesinin ilgisini kaybetmenizle sonuçlanır. Tüketicileriniz böyle bir durumda ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için rakiplerinize yönelebilir. Zayıf bir marka imajı, sizinle rekabet eden firmaların müşteri kitlenizi ele geçirmesini sağlar. Böyle bir durumda markanıza duyulan ilgiyi tekrar kazanmanız ve sadık bir tüketici kitlesi yaratmanız zorlaşır.

Kriz Yönetiminin Zorlaşması

Markaların kriz anları yaşaması olağan bir durumdur. Başarılı bir marka olmanın yolu bu dönemleri doğru bir biçimde yönetmekten geçer. Kriz yönetim becerisi marka imajıyla doğru orantılıdır. Zayıf ve olumsuz bir imaja sahip olan markaların kriz anlarında tüketiciyi ikna etmesi ve imaj tazelemesi zorlaşır. Güçlü bir imaja sahip olan firmalar ise krizlere karşı daha duyarlı ve etkili bir yönetim becerisine sahip olabilir. Bu sayede krizden çıkmak ve itibar yönetimi daha kolay hâle gelir.

Güçlü Bir Marka Kimliği Yaratmak İçin Ne Yapılmalı?

Güçlü bir imaj oluşturmanın yolu kimlik yaratımından ve iletişimden geçer. Markanızı hedef kitleniz nezdinde kuvvetli kılmak için öncelikle onlara hitap eden ve değer taşıyan bir kimlik yaratmanız gerekir. Etkin bir iletişim stratejisi geliştirerek bu kimliğin imajınıza katkı sunacak biçimde temsil edilmesini sağlayabilirsiniz. Güçlü bir kimlik yaratmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İyi Bir İsim Seçin

İsim, izlenimin ilk adımıdır. Markanızın adı, tüketicilerinizin firmanıza yönelik algısını belirleyen önemli hususlardan biridir. Bu sebepten ötürü, markanızı oluştururken akılda kalıcı ve kolay telaffuz edilen bir isim seçmeniz gerekir. Ad seçimi, kurumsal kimlik ögelerinin tasarımında da oldukça önemlidir. Doğru ismi seçerek kimliğinizin sınırlarını belirleyebilir ve kuvvetli bir marka imajı oluşturmak yolunda ilk adımı atabilirsiniz.

Logo Tasarımı Yapın

Görsel unsurlar, marka imajının önemli bir parçasıdır. Tüketici davranışları hakkında yapılan araştırmalar, ilk saniyenin izlenim yaratmak açısından önemli olduğunu gösterir. Markanızın olumlu bir izlenim yaratması için logonuzun bir saniyede anlaşılabilen bir tasarıma sahip olması gerekir. Seçtiğiniz tasarımın hizmetlerinizle bağdaştırılabilir olması ve hedef kitlenize uygun olması da önemlidir. İyi bir logo tasarımı yaparak hedef kitlenizde doğru etkiyi yaratabilirsiniz.

Web Sitenizi Oluşturun

Web siteniz, işletmenizin dijital varlığıdır. Markanızı internette temsil eden bir web sitesi olmadan kuvvetli bir imaj yaratmanız ve tüketici kitlesine ulaşmanız oldukça zor olacaktır. Kurumsal kimliğinizi yansıtan, kullanıcı dostu ve etkileşim olanağı sağlayan bir web sitesi yayınlayarak hedef kitlenizle nitelikli bir iletişim kurabilirsiniz.

Sosyal Medyada Aktif Olun

Sosyal medya, tüketici davranışlarını belirleyen önemli etkenlerden biridir. Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, Linkedin gibi sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar hedef kitlenin kararları üzerinde büyük etki sahibidir. Bu mecralarda görünür olmak ve olumlu bir imaja sahip olmak markanıza olan ilginin artmasını sağlar. Kapsamlı bir sosyal medya yönetim stratejisi oluşturarak markanızın başarılı bir biçimde temsil edilmesini sağlayabilir ve bu sayede kuvvetli bir imaja sahip olabilirsiniz.

Daha İyi karar vermenize yardım edebiliriz.

Bize bugün ulaşın, İşinizi büyütmenin yollarını konuşalım