Pazar Araştırması Nedir ve Nasıl Yapılır?

İçindekiler

Her ülkenin kendine özgü bir pazar yapısı vardır. İşletmenizin global piyasalarda başarılı bir biçimde yer almasının yolu bu pazar yapısını anlamaktan geçer. Ülke dışındaki sektörel dinamiklere, müşteri kitlelerine ve rekabet koşullarına hâkim olmak için ise yurt dışı pazar araştırması yapmanız gerekir. Detaylı bir araştırma yaparak firmanızın global piyasalarda başarıyla temsil edilmesini sağlayabilirsiniz. Sizin için kaleme […]

Her ülkenin kendine özgü bir pazar yapısı vardır. İşletmenizin global piyasalarda başarılı bir biçimde yer almasının yolu bu pazar yapısını anlamaktan geçer. Ülke dışındaki sektörel dinamiklere, müşteri kitlelerine ve rekabet koşullarına hâkim olmak için ise yurt dışı pazar araştırması yapmanız gerekir. Detaylı bir araştırma yaparak firmanızın global piyasalarda başarıyla temsil edilmesini sağlayabilirsiniz. Sizin için kaleme aldığımız bu içeriği okuyarak yurt dışına yönelik araştırmalar hakkında kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.

Pazar Araştırması Nedir?

Yurt dışı pazar araştırması kavramını anlayabilmek için öncelikle piyasa araştırmalarından bahsetmek gerekir. Bir ürün veya hizmetin tüketici ihtiyaçları, rekabet gücü, strateji, fiyatlandırma ve dağıtım kanalları gibi etkenlere göre değerlendirilmesi pazar araştırması olarak adlandırılır. Örneğin, ürünün ulaşmak istediği kitlenin beklentileri, bu kitleye ulaşmak için kullanılması gereken dağıtım kanalları ve söz konusu kanalların maliyetleri pazar araştırması kapsamındadır. Bu süreç, işletmelerin rekabet gücü kazanması ve sektörde başarılı bir biçimde yer edinmesi için gereklidir.

Yurt Dışı Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

Investiopedia’da yayınlanan bir yazıya göre; uluslararası pazar araştırmasının temeli hedef piyasanın kapsamını belirleyip bu kapsama uygun çözümler üretebilmektir. Ürün veya hizmetin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü ölçümlemek yurt dışı pazar araştırması kapsamındadır. Bu araştırma, hedef pazardaki müşteri taleplerini ve rakiplerin stratejilerini izlemek için yapılır. Çalışma için hedef piyasadan veri toplamak ve bu verileri belli bir modele göre değerlendirmek gerekir. Söz konusu değerlendirmeler, marka için bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olur. 

Yurt Dışı Pazar Araştırmasında Hangi Kaynaklar Kullanılabilir?

Yurt dışı pazar araştırmasında doğru sonuçlar elde etmenin yolu doğru kaynakları belirlemekten geçer. Bu süreçte elde edilmek istenen bilgiye göre birçok farklı kaynaklardan yararlanmak mümkündür. Detaylı ve nitelikli veri elde etmek için sayısal veriler sunan raporlardan tüketici davranış araştırmalarına kadar çeşitli kaynaklardan yararlanmak gerekir. Söz konusu araştırma için kullanabileceğiniz başlıca kaynaklar şunlardır.

İnternet Araştırmaları

İnternet, yurt dışı pazar araştırmaları için kullanılabilecek güçlü araçlardan biridir. Faaliyet gösterdiğiniz sektör hangisi olursa olsun, internet verileri hedef kitlenizin davranışlarını hızlı bir biçimde ölçümlemenize yardımcı olur. Arama motorları, sosyal medya platformları ve diğer web siteleri üzerinden araştırma yaparak hedef pazarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Örneğin, ürün ve hizmetlerinizle ilgili Google aramalarını inceleyerek bunların hedef pazarınızda ne kadar talep gördüğünü anlayabilirsiniz.

Akademik Araştırmalar

Akademik çalışmalar, markanız için yol haritası çıkarmanıza yardımcı olur. Tarafsız kurumlar tarafından yapılan araştırmalar tüketici davranışları ve sektörel dinamikler hakkında detaylı bilgiler barındırır. Bu araştırmalardan yararlanarak faaliyet göstermek istediğiniz bölgenin sektörü ve pazarı hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Edindiğiniz bilgileri kullanarak markanızı güçlendirebilir ve pazarlama süreçlerinde etkili adımlar atabilirsiniz.

Sektör Raporları

Sektörel raporlar yurt dışı piyasa araştırması için kullanılabilecek bir diğer kaynaktır. Bağımsız kuruluşlar, enstitüler ve yayın kuruluşları tarafından hazırlanan bu raporlar sektörel trendler hakkında detaylı bilgiler içerir. Söz konusu belgeler hedef pazarın mevcut durumunu görmenize de yardımcı olur. Raporlarda yer alan bilgilerden yararlanarak sektörün durumunu ve eğilimlerini değerlendirebilirsiniz. Bu bilgiler aynı zamanda hedef pazarın gelecekteki durumu hakkında tutarlı ve kapsamlı tahminler içerir. Söz konusu tahminlerden yararlanarak markanız için bir yol haritası çıkarabilirsiniz.

Yurt Dışı Pazar Araştırması Nasıl Planlanır?

Pazar araştırmasında doğru sonuçları almak için detaylı bir planlama yapmak gerekir. Bu planlama süreci araştırma sürecinin belirlenmesinden ve bu sürece ilişkin takvimin hazırlanmasından oluşur. Aşağıdaki adımları takip ederek piyasadan gelen bilgileri kapsamlı bir plan dâhilinde toplamak ve değerlendirmek mümkündür.

Araştırma Sürecinin Belirlenmesi

Yurt dışı pazar araştırmasının hangi aşamaları içereceğini çalışmaya başlamadan önce belirlemek gerekir. Örneğin, fiyatlara yönelik bir araştırma yapılacaksa sayısal verilere ihtiyaç olacaktır. Bu durumda satış rakamlarını araştırmak ve fiyatlara ilişkin kaynakları toplamak için bir süreç belirlemek gerekir. Söz konusu süreçte veri toplama ve analiz yöntemleri de belirlenmelidir. Bu aşamalar, işletmenin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek belirlenebilir. Araştırma yaparken faaliyet gösterilen ülkenin pazarı hakkında bilgi sahibi olan kişilerle çalışmak faydalı olacaktır.

Araştırma Takviminin Oluşturulması

Takvim, pazar araştırma sürecinde yer alan aşamaların gerçekleştirileceği zamanların planlanmasını sağlar. Bu plan dâhliinde araştırmanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek mümkündür. Detaylı bir takvim oluşturarak araştırmanın sistematik ve organize bir biçimde yürütülmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, işletmenin yurt dışındaki bilgileri toplamak için ihtiyaç duyduğu zamanı önceden belirleyebilirsiniz.

Yurt Dışı Pazar Araştırmasından Elde Edilen Sonuçlar Nasıl Yorumlanır?

Uluslararası pazar araştırması verileri elde edildikten sonra detaylı bir modele göre yorumlanmalıdır. Analiz süreci, bilgilerin kapsamlı bir biçimde kullanılmasını sağlar. Bunları doğru bir biçimde yorumlayarak işletmenin yurt dışı pazarındaki risklerini ve büyüme eğilimlerini görmek mümkündür. Bahsedilen araştırmalardan elde edilen sonuçları kullanmak için aşağıdaki yöntemleri izleyebilirsiniz.

Veri Analitiği

Veri analitiği, büyük veri kümelerinin analizi ve yorumlanmasına dayanan bir yöntemdir. Bu yöntem, datanın değerli bilgilere dönüştürülmesini sağlar. Veri analitiği metodunu kullanarak yurt dışı pazarından elde edilen datayı kapsamlı bir modele dönüştürmek mümkündür. Örnek olarak, rakip işletmelerin faaliyetlerinden elde edilen bilgileri grafikleştirebilir ve rekabet analiizi yapabilirsiniz. Bu sayede işletmelerinizin stratejilerini doğru bir biçimde belirleyebilirsiniz.

Kullanım Tutum Araştırması

Potansiyel müşterilerin ürün ve hizmetlere ilişkin tutumları, pazarın genel durumu hakkında kapsamlı bilgi sağlar. Kullanım tutum araştırması, bu davranışların ve davranış eğilimlerin ölçülmesi için geliştirilen bir yöntemdir. Söz konusu yöntem, hedef pazarda yer alan ürün ve hizmetlerin müşteri kitlesinde nasıl bir etki yarattığını öğrenmenize yardımcı olur. Bu araştırmalardan yararlanarak ürünlerinizin hedeflediğiniz piyasada sahip olduğu potansiyeli görebilirsiniz. Söz konusu çalışma yöntemi; tüketici davranışları, satın alma eğilimi ve müşteri memnuniyeti gibi konularda önemli bilgiler sağlar.

Potansiyel Müşteri Analizi

Potansiyel müşteri analizi, spesifik bir ürün veya hizmete ilgi duyma potansiyeli olan tüketici kitlesinin belirlenmesine yardımcı olur. Bu analiz, ürünün hedef pazardaki muhtemel başarısına dair detaylı tahminler üretilmesini sağlar. Bahsedilen çalışma hedef pazarın demografik, psikolojik ve sosyo-ekonomik özelliklerine göre yapılır. Söz konusu özellikler üzerinden yapılan analizlerle tüketicilerin satın alma davranışlarını ve sektörün dinamiklerini ölçümlemek mümkündür.

Yurt Dışı Pazar Araştırmasında Hedef Kitle Nasıl Belirlenir?

Hedef kitle, pazarın dinamiklerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Sektörün mevcut durumunu ve potansiyeli hedef kitlenin satın alma davranışları belirler. Dolayısıyla yurt dışı pazar araştırması sürecinde doğru sonuçlara ulaşmak için bu kitle hakkında detaylı bilgi edinmek gerekir. Yurt dışındaki potansiyel tüketici kitlenizi belirlemek için aşağıdaki metrikleri kullanabilirsiniz.

Ülke/Bölge

Sektör dinamikleri, ihtiyaçlar ve beklentiler bölgeye göre değişiklik gösterir. Yurt dışına ilk kez açılıyorsanız spesifik bir bölgeyi hedefleyerek pazarlama çalışmalarınızı optimize edebilirsiniz. Faaliyet göstermeyi planladığınız ülkedeki tüketici davranışlarına göre bir planlama yaparak markanızın pazara başarılı bir giriş yapmasını sağlayabilirsiniz.

Kültürel Alışkanlıklar

Kültürel alışkanlıklar, tüketici davranışlarını belirleyen temel unsurlar arasındadır. Örnek olarak, Avrupa ülkelerinde ve ABD’de bireysel tutumun satın almaya etkisi Asya bölgesine göre çok daha yüksektir. Faaliyet göstermeyi planladığınız ülkede başarılı olabilmek için kültürel kodlardan ve davranış kalıplarından haberdar olmanız gerekir. Yurt dışı pazar araştırması süreçlerinde kültürel alışkanlıklara yer vererek hedef kitlenizi kapsamlı bir biçimde analiz edebilirsiniz.

Demografik Özellikler

Demografik özellikler, tüketim alışkanlıkları üzerinde etkili olan başka bir unsurdur. Yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyi gibi kırılımlar tüketicinin alışkanlıklarının şekillenmesini sağlar. Pazar araştırması yaparken bu etkenleri göz önünde bulundurmanız gerekir. Demografik verilerle detaylı bir tüketici personası oluşturabilir ve hedef kitlenize etkin bir biçimde hitap edebilirsiniz.

İlgi Alanları

İlgi alanları, ihtiyacı belirleyen temel faktörler arasındadır. Örnek olarak, sporla ilgilenen kişilerin ihtiyaç duyduğu ürünler bu ilgi alanına sahip olmayan tüketicilere göre farklıdır. Ürünlerinizi doğru kişilere satmanın yolu onlarla ilgilenme potansiyeli olan tüketicileri bulmaktan geçer. Pazar araştırmanızda ilgi alanlarına ilişkin veriler toplayarak ürünlerinizin geniş bir tüketici kitlesine ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Daha İyi karar vermenize yardım edebiliriz.

Bize bugün ulaşın, İşinizi büyütmenin yollarını konuşalım